Castellano
Català


L’Ajuntament aborda la venda irregular a la ciutat amb accions integrals

Escrit per comunicacio. Postejat a Notícies

topmanta_A3

La Policia Local de Castelldefels, en operacions realitzades conjuntament amb altres cossos de seguretat, ha decomissat entre gener i març d’aquest any un total de 1.774 productes que es venien irregularment a la via pública (el que popularment es coneix com a ‘top manta’). Es tracta d’actuacions dissuasòries destinades a evitar aquesta pràctica a la ciutat i garantir el compliment de la legalitat, accions que l’Ajuntament de Castelldefels vol combinar amb actuacions de caire social per donar una sortida a les persones que realitzen aquesta activitat.

L’Ajuntament de Castelldefels és conscient que es tracta d’una problemàtica complexa que requereix actuar en diversos fronts en paral·lel. D’una banda, des de l’òptica de la seguretat i el respecte a la legalitat. A més de les actuacions concretes que han acabat amb el decomís de productes, des de fa un mes, la Policia Local ha muntat un operatiu amb agents de paisà a la zona de l’avinguda dels Banys, que és on es concentra la venda irregular a la ciutat. Aquests agents realitzen tasques de vigilància.

A més, s’han col·locat elements de mobiliari urbà destinats a dificultar que els venedors s’hi instal·lin. Les actuacions policials culminaran amb la participació en l’anomenada ‘Operació Flassada’, que es porta a terme a l’estiu i que consisteix en el desplegament d’efectius policials en totes les estacions de tren del corredor que va de Salou a Barcelona per evitar que els venedors baixin dels trens.

L’imprescindible enfocament social

Tanmateix, l’Ajuntament té molt present que no es pot abordar aquest fenòmens únicament des de la pressió policial i que és imprescindible l’enfocament social per eradicar-lo. És per això que s’estan establint mecanismes de diàleg amb el col·lectiu de venedors que facilitin la implantació d’alternatives laborals i socials a les persones empadronades a Castelldefels que es dediquen a aquesta activitat irregular.

Entre les actuacions que s’estan duent a terme cal destacar el treball dels serveis socials municipals per conèixer la situació d’aquestes persones i la necessitat d’ajuts derivada de les seves càrregues familiars i les seves situacions de vulnerabilitat.  També s’està treballant amb el servei jurídic municipal d’assessorament a persones estrangeres per poder regular la seva situació al país i buscar fórmules per una sortida social i laboral.

Així mateix, s’està treballant perquè el col·lectiu s’organitzi mitjançant una associació o bé en cooperatives, i -a través d’una feina coordinada amb l’àrea de Promoció Econòmica- per la seva integració en el món laboral a través de cursos de formació i plans d’ocupació específics. En aquesta línia, a partir d’ara es programaran reunions individualitzades per veure la situació de cadascuna d’aquestes persones davant del món laboral.

De la coordinació institucional a la conscienciació ciutadana

Castelldefels, per la seva condició de ciutat costanera i turística, és un punt on els venedors acudeixen amb bastant freqüència. Però aquesta situació no és única i molts altres municipis presenten aquesta problemàtica. Per això, Castelldefels ha participat a la taula que va crear fa uns mesos el Síndic de Greuges per tractar aquesta qüestió (tant des de la vessant de la seguretat com la social) amb accions adreçades a coordinar la feina de les diferents administracions. També s’han mantingut reunions amb l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta voluntat de coordinació es va completar, al setembre de 2016, amb la constitució de la Taula local per tractar la venda ambulant irregular a la via pública de la qual en formen part tots els grups municipals (tant del govern com de l’oposició), representants territorials de tots els cossos policials, i –per part de l’Ajuntament– l’Alcaldia i les regidories de Governació i Consum.

Paral·lelament l’Ajuntament ha iniciat una campanya cívica destinada a conscienciar la ciutadania de les repercussions que té l’adquisició dels productes del ‘top manta’. En primer lloc, perquè els productes que es venen no tenen les garanties de qualitat i seguretat com les que es troben en comerços autoritzats. En segon lloc, perquè es fomenta una activitat il·legal que es dóna a la via pública, amb l’ocupació que això implica sense cap estudi ni anàlisi en termes de capacitat i de seguretat. I en tercer lloc perquè la venda ambulant irregular obre un nou marc de competència amb els comerços i establiments que sí que duen a terme la seva activitat econòmica dins de la legalitat.Dos nous radars determinaran si conduïm massa ràpid

Escrit per comunicacio. Postejat a Notícies

noticies_txt_11939_not_fotografia@06042017112107_ImageGetW232

Els dispositius mòbils de què es dotarà la Policia Local de Castelldefels permetran elaborar un diagnòstic de la velocitat a la ciutat

Adequar la conducció a la velocitat de la via no és simplement evitar que ens sancionin. La seguretat viària depèn d’una sèrie de decisions individuals, i és també una mostra de civisme, és a dir, de convivència. Aquest és l’esperit que guia aquesta iniciativa que ben aviat posarà en marxa la Policia Local de Castelldefels.

L’Ajuntament disposarà de dos radars mòbils que la Policia Local utilitzarà per conèixer les velocitats a les quals se circula als carrers de la nostra ciutat i elaborar un diagnòstic que apel·li al civisme dels conductors.

Aquests detectors donaran a tot moment informació als conductors de la velocitat que regeix en la via determinada on s’instal·lin a cada moment. Al mateix temps, cada conductor verificarà al seu pas la velocitat a la qual està circulant, que es mostrarà de manera lluminosa i intermitent.

Altres prestacions

Els nous radars mòbils amb què comptarà el cos policial municipal també recolliran una altra sèrie de dades al pas del trànsit, referents a l’ocupació de cada vehicle, a les hores de màxima afluència en determinades vies, als percentatges de velocitat per tipologia de vehicle, carrer, hora, etc.

Els responsables de trànsit de la policia municipal utilitzaran tota la informació recollida pels radars, unes dades que, confrontades a les de l’accidentalitat, serviran per conèixer aquells llocs en els quals se sobrepassen amb excés les velocitats marcades per a cada carrer. El fet que els conductors siguin informats sobre la velocitat a la qual circulen potenciarà el civisme, en un primer període en què s’apel·larà a les bones pràctiques, per a, posteriorment, instal·lar el radar que sí denunciarà les infraccions.

Aquestes mesures, segons la Policia Local, estan encaminades a donar resposta a les demandes veïnals sobre els excessos de velocitat als diferents barris, i al mateix temps van en el camí de reduir l’accidentalitat de la nostra ciutat.

Seguretat i civisme

El regidor de Governación, Jordi Planell, exposa que l’objectiu del radar «serà la prevenció accidents de trànsit en aquelles vies on hem detectat un excés de velocitat important. El compliment dels límits de velocitat en ens garantirà gaudir d’una ciutat més segura, més respectuosa amb els vianants i, en definitiva, una millor ciutat on viure».

Adreça

  • Plaça Esperanto, 4 (Barri Centre)
    08860 Castelldefels
  • Gestions d'estrangeria i DNI (Policia Nacional)
    a l'ala esquerra del mateix edifici.

Contacte

  • 092 * / 936 360 320
* Cost de la trucada subjecte a la tarifa del seu operador de telefonia
* Coste de la llamada sujeto a la tarifa de su operador de telefonía

Horari

24 hores els 365 dies de l’any.